Informații pentru candidații din toată Europa

Se caută personal de specialitate din străinătate – aplicați pentru un loc de muncă în sistemul medical din Germania

Vă oferim noi provocări personale și oportunități în carieră pe piața forței de muncă din Germania.
Puteți să vă bucurați de sarcini diverse și interesante care să vă ofere siguranță socială și o serie întreagă de perspective profesionale. Noi vă căutăm locurile de muncă la nivel național care să corespundă profilului dvs.

Sunteți

 • medic
 • asistent (de ex. într-un spital, cămin, cămin de bătrâni, centru de reabilitare…)
 • specialist într-un departament de specialitate (de ex. sală de operații, anestezie, terapie intensivă,…)
 • psihoterapeut
 • angajat în domeniu medical

Dacă aspirați la un loc de muncă stabil la unul din clienții noștri din Germania, noi suntem persoana de contact potrivită.
La IQPlus ușa este mereu deschisă.
Serviciile noastre sunt gratuite pentru candidați.

Vă oferim

 • Sprijin și asistență în timpul procesului de recrutare
 • Verificarea CV-ului și realizarea unui profil convingător
 • Pregătirea interviului de angajare
 • Sprijin la organizarea cursului de limbă în țară și Germania
 • Sprijin la organizarea sosirii în Germania
 • Asistență la interviul de angajare și program de asistență la viitorul loc de muncă pentru informare
 • Informații despre orașele din Germania și viața și activitatea profesională în Germania
 • Sprijin la solicitarea recunoașterii calificărilor profesionale
 • În străinătate: informare regulată privind reglementările actuale în Germania

Profitați de oportunitate

Pentru a vă putea prezenta cu succes clienților noștri avem nevoie de profilul dvs. ca prim pas pentru integrarea profesională

Integrare profesională

1. Evaluarea aptitudinilor de limbă și calificărilor profesionale de către IQPLus în țara de origine
După procedura de selecție definită

 • Discuții personale/interviu la fața locului în țara de origine respectiv în videoconferință
 • Dovada activităților anterioare
 • Test de limbă – evaluarea nivelului de limbă conform Cadrului European de Referință Comun
 • Explicații clare privind posibilitățile de recunoaștere a calificărilor profesionale în Germania

2. Aptitudini de limbă în curs de dobândire

 • Conform standardelor recunoscute ale Institutului Goethe sau telc (GER)
 • Dobândire până la nivelul B1 în țara de origine
 • Dobândire posibilă până la nivelul B2 în țara de origine
 • Curs intensiv de limbă în Germania
 • Test final nivel de limbă B2/C1
 • Pregătire test limbaj de specialitate medicină

3. Procedură de recunoaștere calificări/interviuri

 • sprijin acordat candidatului la organizarea și pregătirea interviurilor
 • la pregătirea tuturor documentelor relevante
 • la mandatarea unui traducător autorizat pentru traducerea documentelor
 • la depunerea acestora la autoritățile competente
 • feedback către societate privind statusul procedurii

4. Verificarea calității de către IQPlus

 • Feedback personal cu persoana de contact a societății și candidați după 6 săptămâni și după 4 luni
 • Dacă se dorește: vizită la fața locului în perioada de probă
 • Posibilitate de feedback pentru societate după 6 luni

Cei care doresc să se integreze, trebuie să se reorienteze.
IQPlus oferă sprijin în chestiunile importante legate de integrare:

 • Sprijin la căutarea unei locuințe, în cazul în care este necesar
 • Sprijin la înregistrarea domiciliului
 • Înregistrare la entitățile de asigurare socială, dacă se dorește acest lucru
 • Asistență la deschiderea unui cont
 • . Privire de ansamblu asupra asigurărilor esențiale, de ex. Asigurare de răspundere civilă, auto etc.
 • Privire de ansamblu asupra creșelor, grădinițelor, școlilor și facultăților în orașul respectiv
 • Privire de ansamblu asupra mijloacelor de transport în comun
 • Înmânarea de broșuri informative asupra sistemului de asigurări sociale în Germania și a persoanelor de contact din sistem
 • Informații cu privire la autorități, competențe și persoane de contact
 • Informații cu privire la sistemul de învățământ și învățământ terțiar și calificare în Germania

Asistența independentă, articulată și competentă acordată carierei dvs. vă cresc șansele de dezvoltare profesională durabilă.
Contactați-ne – Suntem aici pentru dvs.


Informații suplimentare

Informații privind recunoașterea diplomei de medic din străinătate în Germania
Informații privind recunoașterea diplomei de medic din străinătate în Austria
Informații privind recunoașterea profesiei de asistent îngrijitor și terapeuți străini în Germania
Informații privind recunoașterea profesiei de asistent îngrijitor și terapeuți străini în Austria


Posturi vacante / Stellenanzeigen / Job offers

Posturi vacante în Germania

≫ Posturi vacante în Germania în limba germană (medic)

≫ Posturi vacante în Germania în limba engleză (medic)

≫ Posturi vacante în Germania în limba germană (asistent)

≫ Posturi vacante în Germania în limba engleză (asistent)

Posturi vacante în Austria

≫ Posturi vacante în Germania în limba germană (medic)

≫ Posturi vacante în Austria în limba engleză (medic)

≫ Posturi vacante în Austria în limba germană (asistent)

≫ Posturi vacante în Austria în limba engleză (asistent)

 

Personal de îngrijire și asistență medicală în Germania!

 

Stimate doamne, stimați domni,

Suntem în căutare de personal de îngrijire și asistență medicală, printre altele, pentru departamentele de specialitate medicină internă, anestezie & terapie intensivă, sală de operație, chirurgie, ortopedie, urologie, neurologie etc. în numele clienților noștri care se află localizați pe tot cuprinsul republicii federale.

Profilul dvs:

 • Aveți un curs de calificare sau studii finalizate în domeniul asistenței medicale
 • Experiența reprezintă un avantaj– nu este însă decisivă
 • Disponibilitatea de a începe un capitol nou în viața dvs.
 • Cunoștințe de limbă germană la nivel de limbă maternă sau minim nivelul B1

Oferta noastră:

 • În cazul în care aveți nevoie de nivelul B2 (certificat) vi se va oferi un curs sau se vor prelua costurile acestuia, dacă este necesar
 • Practică On-the-Job în clinici)
 • Pregătire împreună pentru interviul cu clienții noștri
 • Sprijin integral și consultanță înainte și în timpul procesului de echivalare a diplomelor
 • Sprijin în timpul procesului de integrare (limbă, conta bancar, asigurări, căutare locuință, cultură etc.)
 • … și mult mai mult decât atât!

Salariu în funcție de contractul colectiv de muncă valabil (informații detaliate la cerere)

Dacă sunteți interesat(ă) de oferta noastră sau dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vă stăm oricând la dispoziție!

Vă așteptăm cu interes!

Schöne Grüße
IQPlus International

Als Pflegefachkraft in Deutschland arbeiten!

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir suchen im Auftrag unserer bundesweiten Kunden – Universitätskliniken / Rehakliniken / Fach- und Spezialkliniken etc. – stets interessiertes Pflegepersonal unter anderem für die Fachabteilungen der Inneren Medizin, Anästhesie- & Intensivpflege, OP, Chirurgie, Orthopädie, Urologie, Neurologie etc….

Ihr Profil:

 • Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder erfolgreich abgeschlossenes Studium zur Pflegefachkraft
 • Arbeitserfahrung von Vorteil – aber nicht entscheidend
 • Bereitschaft ein neues Kapitel in Ihrem Leben zu beginnen
 • Muttersprache Deutsch oder mindestens ein B1-Niveau der deutschen Sprache

Unser Angebot:

 • Im Falle des benötigten B2-Niveaus (Zertifikat) wird der Kurs arrangiert und oder gegebenenfalls die Kosten hierzu übernommen
 • On-the-Job Einarbeitung Kliniken)
 • Gemeinsame Vorbereitung für das Interview mit unseren Kunden
 • Vollständige Unterstützung und Beratung vor und während des Anerkennungsprozesses
 • Unterstützung während des Integrationsprozesses (Sprache, Bankkonto, Versicherungen, Wohnungssuche, Kultur etc.)
 • … und noch vieles mehr!

Gehalt nach jeweils gültigem Tarifvertrag (nähere Auskunft auf konkrete Nachfrage)

Wenn Sie sich für unser Angebot interessieren oder weitere detailliertere Informationen hierzu benötigen, sprechen Sie uns gerne an!

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Schöne Grüße
IQPlus International

Work as a Nurse in Germany

 
Dear Ladies and Gentlemans,

On behalf of our nationwide clients – university clinics / rehabilitation clinics / specialist and special clinics etc. – we are always looking for interested nursing staff for the departments of internal medicine, anesthesia & intensive care, operating room, surgery, orthopedics, urology, neurology etc ….

Your profile:

 • Successfully completed training / study as a nurse
 • Work experience beneficial – but not crucial
 • Willingness to start a new chapter in your life
 • native language German or at least a B1 level of the German language

Our offer:

 • In the case of the required B2 level (certificate), the course will be arranged and, if necessary, the costs will be covered
 • On-the-job training
 • temporary accommodation is usually provided (near the clinics)
 • Interview preparation for the interview with our clients
 • Full support and advice before and during the recognition process
 • Support during the integration process (language, bank account, insurance, apartement search, sight seeing etc.)
 • and much more!

Salary according to valid collective agreement (more information on concrete demand)

If you are interested in our offer or need more detailed information, please do not hesitate to contact us!

We are looking forward to hear from you!

Best regards
IQPlus International


Descărcați flyer-ul nostru informativ în diverse limbi

 

Flyer Română
 
UN NOU ÎNCEPUT!
Trăiește și muncește în Germania

 
Intermediere personal pentru specialiști în sistemul de sănătate german.
IQPlus înseamnă integrare, calificare, imigrație și mult mai mult decât atât.

 

> IQPlus Flyer Română PDF

 
 
 
Flyer_englisch

Start through!
Live and work in Germany
 
Recruitment and staffing services of qualified employees for the German Healthcare Market.
IQPlus means integration, qualification, migration and more.

 

> IQPlus Flyer English PDF
 
 
 
Flyer_deutsch
 
STARTE NEU DURCH!
Leben und arbeiten in Deutschland

 
Personalvermittlung von Fachkräften ins deutsche Gesundheitswesen.
IQPlus bedeutet Integration, Qualifikation, Migration und mehr.

 

> IQPlus Flyer Deutsch PDF
 
 
 


Nützliche Informationen für Bewerber

 
Broschüre Arbeiten in Deutschland
 
 
 
Broschüre Arbeiten in Deutschland (in deutscher Sprache)
Nützliche Informationen über die Migration nach Deutschland und das Leben dort
Personalvermittlung von Fachkräften ins deutsche Gesundheitswesen.
IQPlus bedeutet Integration, Qualifikation, Migration und mehr.

> IQPlus Broschüre „Arbeiten in Deutschland“

 
 

Private Finanzplanung für Migranten
 
Private-Finanzen.org oferă informații utile pentru planul privat de finanțare (în lb. germană)
Particularități și informații importante pentru imigranți

 

Recomandări legate de produse financiare necesare, utile și inutile după imigrație. Abordarea serviciilor financiare.
> Webseite http://www.private-finanzen.org
 
 
 


Cum ne puteți contacta

România

 
Robert Leisner
Telefon:
+49 8106 4173
Home:
www.iqplus.international
Email:
info@iqplus.international

Echipa noastră vă așteaptă!